Postępowanie cywilne jest dosyć rygorystycznym i wysoce formalistycznym postępowaniem, w ramach którego rozstrzygany jest spór pomiędzy dwoma podmiotami o dane dobro prawne. Co do zasady większość spraw majątkowych jest rozstrzygana w ramach takiego procesu. Do tego dochodzą kwestie związane z prawem pracy oraz sprawy rodzinne, takie jak rozwody, ustalenie kontaktów z dzieckiem i inne podobne kwestie.

Warto wiedzieć, że jedynie dzięki pomocy dobrego prawnika możliwe jest uzyskanie pomyślnego wyroku, któremu zostanie nadana klauzula wykonalności.

W każdej sytuacji adwokat Wrocław okaże się niezawodny. Taki prawnik jest w stanie dokładnie wyjaśnić stan faktyczny sprawy oraz wszelkie okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla szybkiego załatwienia procesu. Klient może poznać wstępną ocenę sytuacji już w trakcie pierwszej wizyty w kancelarii. Należy zaznaczyć, że im większą wiedzą na temat zaszłości natury faktycznej dysponuje dana osoba, tym łatwiej będzie załatwić daną sprawę – być może już na pierwszym posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę.

Pomoc prawna Wrocław obejmuje również wszelkie czynności przygotowawcze, które należy podjąć, aby sprawa została załatwiona bez zbędnej zwłoki. Mowa tu przede wszystkim o zebraniu niezbędnych dokumentów oraz innych dowodów, które mają znaczenie dla prawidłowej oceny sytuacji przez sąd. Warto nadmienić, że każdy z nich oceniany jest przez sąd w sposób swobodny. Sprawia to, że jedynie prawnik, który będzie w stanie dokładnie je opisać, będzie w stanie wskazać, że racja leży po stronie jego klienta.

Każdy powinien pamiętać, że koszty adwokackie są stosunkowo niskie.

Ponadto w sytuacji, gdy sąd wyda optymalne rozstrzygnięcie, możliwe będzie uzyskanie zwrotu wszystkich kosztów od strony przeciwnej. Jest to bardzo ważne, zważywszy na fakt, że koszt wynagrodzenia adwokata nie jest jedynym, który musi ponieść procesująca się strona. Należy do nich doliczyć kwoty postępowania mediacyjnego oraz sporządzenia odpisów dokumentów, które mają znaczenie dla oceny stanu faktycznego.

adwokat wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *