modeling building information

  building information modeling

  Building Information Modeling to proces tworzenia wirtualnego modelu trójwymiarowego budynku, który zawiera informacje dotyczące jego geometrii, właściwości fizycznych, funkcjonalności oraz relacji pomiędzy jego elementami. Modelowanie niesie ze sobą wiele korzyści i pomocnych wskazówek, które są niezbędne mogą pokazać się niezbędne przed rozpoczęciem procesu budowy.  

  Optymalizacja projektowania 

  Model BIM jest zwykle tworzony na podstawie projektu architektonicznego i jest używany przez projektantów, inżynierów, wykonawców i właścicieli budynków w celu zoptymalizowania procesu projektowania, budowania i zarządzania nieruchomościami.

  Dzięki building information modeling możliwe jest tworzenie wirtualnych symulacji, które pozwalają projektantom i właścicielom budynków na przetestowanie różnych scenariuszy i rozwiązań przed faktycznym rozpoczęciem budowy. Model BIM może być również używany w procesie zarządzania budynkiem, umożliwiając monitorowanie i analizowanie wykorzystania przestrzeni oraz planowanie konserwacji i remontów.

  building information modeling

  Bezpieczeństwo 

  Building information modeling pozwala na znaczne usprawnienie procesu projektowania, budowy i zarządzania nieruchomościami, zmniejszenie ryzyka błędów oraz zwiększenie efektywności kosztowej. Po oddaniu budynku do użytku, building information modeling może być wykorzystywany do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku. W ramach zarządzania nieruchomością, można w nim przechowywać informacje dotyczące instalacji i urządzeń w budynku oraz planów ewakuacji w przypadku sytuacji kryzysowych. W przypadku awarii lub sytuacji awaryjnych, służby ratownicze mogą skorzystać z building information modeling, aby zapoznać się z układem budynku i zlokalizować źródło problemu.

  Więcej informacji na stronie:  https://bimup.tech/en/bimup-digital-building-site/