Umowa najmu na czas określony

  Wynajmując mieszkanie, możesz zdecydować się na dwie formy najmu: na czas określony oraz na czas nieokreślony. Obie umowy pociągają ze sobą różne skutki prawne, dlatego należy mieć świadomość, na czym polegają. Jednak większość ludzi częściej decyduje się na opcję – umowa najmu na czas określony. 

  Cechy umowy 

  Jest to porozumienie osób fizycznych, którego warunki są regulowane w kodeksie cywilnym. Zawierana jest w formie pisemnej. Daje możliwość ustalenia przez strony, własnych uwarunkowań. W zasadzie umowa najmu na czas określony bywa postrzegana jako zabezpieczenie dla obu stron – wynajmującego i najemcy. Przez wielu specjalistów ten rodzaj umowy pozwala na konsekwentny i przewidywalny najem mieszkania. 

  Umowa najmu na czas określony

  Czy wypowiedzenie jest możliwe?

  Mimo zalet tej formy najmu problem zawsze stanowi kwestia wypowiedzenia. Przy podpisywaniu umowy bardzo ważne jest stworzenie listy zdarzeń, których wystąpienie może spowodować przedwczesne zerwanie umowy. Jednak należy pamiętać, że to nie my ustalamy główne przyczyny złożenia wypowiedzenia, lecz ustawodawca. Wobec tego wymienione przez nas sytuacje mogą zostać po prostu pominięte w rozpatrzeniu. Umowa najmu na czas określony poprzez regulacje w Kodeksie Cywilnym, pozwala złożyć wypowiedzenie, kiedy w mieszkaniu pojawią się np.: warunki zagrażające zdrowiu lub życiu. Należy jednak powiedzieć, że wielu prawników poleca swoim klientom tę formę umowy. Zazwyczaj doradzają im przystąpienie opcji najmu instytucjonalnego i okazyjnego. Umowa najmu na czas określony może także zostać przedłużona, jednak wymaga wtedy złożenia pisemnego aneksu. Zobacz więcej na: https://www.najemwpraktyce.pl/wypowiedzenie-umowy-najmu-czas-okreslony/